Webbinarium och konferenser

Digital träff med ISF

ISF bjuder in till en digitalträff för att ge en återblick på arbetet med studien och beskriva det fortsatta arbetet.   

Datum: 31 augusti

Tid: kl. 13:00 – 15:30

Plats: Online

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem bjuder in till ett webbinarium om regeringen särskilda utredning om insatser vid samsjuklighet

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Idag vilar ansvaret för behovsgruppen på flera huvudmän. Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för att barn och vuxna med allvarliga beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor i hela landet. Det omfattar såväl medicinska som psykiatriska och sociala insatser.

Under föreläsningen sammanfattar Anders Printz utredningens inriktning och de förslag utredning avser att lägga.

Datum: Onsdag 8 september

Tid: kl. 08:30 – 09:45

Plats: Online

Spridningskonferens med Projekt Respondere och delprojekten ACTivera, Convinere och Från Skola till Arbetsliv

Vid konferensen kommer arbetet presenteras utifrån följande:

  • Deltagarbete, bland annat utifrån metoden Tjänstedesign
  • Projektets arbete med att ta fram nya metoder
  • Projektets samhällsekonomiska aspekter

Boka in den 8 november, anmälan och program kommer i augusti!