Projekt Nordost

Projekt Nordost riktar sig till utrikesfödda kvinnor mellan 18-64 som bor i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Projektets mål är att underlätta vägen till arbete och studier genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

Du kan bland annat få stöd med:

  • Coachning mot arbetsträning och praktik
  • Hantera stress och sömnproblem
  • Vägledning till arbete och studier
  • Komma igång med träning
  • Kontakt med lämpliga arbetsgivare
  • Vägledning till friskvårdsinsatser

Hur går det till?

När du startar i projektet har du ett första kartläggningsmöte med en rehabvägledare. Projektet fortsätter sedan med vägledningssamtal mellan dig och en rehabvägledare. Därefter kommer du att ingå i en liten grupp tillsammans med andra kvinnor. Gruppen träffas två dagar i veckan under fyra veckor och pratar bland annat om teman som samhällsorientering, hälsa och arbetsmarknad.

Efter avslutad gruppverksamhet fortsätter du med din individuella planering som anpassas utifrån dina behov. Målet är att du ska komma vidare i din rehabilitering och närma dig egen försörjning. Vi utgår alltid från dig och ger dig ett individuellt anpassat stöd för att underlätta din väg mot arbete eller studier.

Vill du veta mer om projektet?

Projektet är nu inne i avslutade fas och tar därför inte emot nya deltagare. Om du vill veta mer om projektet eller är nyfiken på att ta del av utvärderingsresultaten, kontakta gärna oss!

Kontakt

Henrik Westerberg
E-post: henrik.westerberg@finsam.goteborg.se
Telefon: 0790-67 66 25

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är fi-LarjeansTradgardar190821_LoB0439_000009_t5e982e4f_m800_xI4SPwgwMRfT95jj9-2.jpg
FOTO:LOBIRGERSSON© VISUELL KOMMUNIKATION