Projekt Nordost

Projekt Nordost riktar sig till utrikesfödda kvinnor mellan 18-64 som bor i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Projektets mål är att underlätta vägen till arbete och studier genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

Du kan bland annat få stöd med:

 • Coachning mot arbetsträning och praktik
 • Hantera stress och sömnproblem
 • Vägledning till arbete och studier
 • Komma igång med träning
 • Kontakt med lämpliga arbetsgivare
 • Vägledning till friskvårdsinsatser

Hur går det till?

När du startar i projektet har du ett första kartläggningsmöte med en rehabvägledare. Projektet fortsätter sedan med vägledningssamtal mellan dig och en rehabvägledare. Därefter kommer du att ingå i en liten grupp tillsammans med andra kvinnor. Gruppen träffas två dagar i veckan under fyra veckor och pratar bland annat om teman som samhällsorientering, hälsa och arbetsmarknad.

Efter avslutad gruppverksamhet fortsätter du med din individuella planering som anpassas utifrån dina behov. Målet är att du ska komma vidare i din rehabilitering och närma dig egen försörjning. Vi utgår alltid från dig och ger dig ett individuellt anpassat stöd för att underlätta din väg mot arbete eller studier.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är fi-LarjeansTradgardar190821_LoB0439_000009_t5e982e4f_m800_xI4SPwgwMRfT95jj9-2.jpg
FOTO:LOBIRGERSSON© VISUELL KOMMUNIKATION

Är du intresserad av att delta?

Du kan personligen ta kontakt med oss eller be din handläggare skicka en intresseanmälan till oss. Vi bokar därefter in ett personligt möte tillsammans med dig och din handläggare. Vid det tillfället kommer vi att berätta mer om hur det är att delta i projektet och du har möjlighet att ställa frågor.

Projekt Nordost har samlat flera resurser och kan stödja deltagarna på vägen mot målet arbete och studier. Arbetet sker i nära samarbete med deltagare och remittent för att på ett hållbart och långsiktigt sätt förenkla vägen mot egen försörjning.

Vid medverkan i Projekt Nordost förväntas deltagaren:

 • Vara motiverad till förändring som syftar till att närma sig arbete och/eller studier
 • Kunna tillgodogöra sig information i grupp
 • Kunna ta sig till och genomföra de aktiviteter som ingår i Projekt Nordost
 • Vid start kunna medverka under hela insatsen och följa planering
 • Vara införstådd med att medverkan förväntas leda till arbeta/studier eller  stegförflyttning mot arbete/studier

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post till:
Finsam Göteborg
Rullagergatan 6A, våning 5
415 26 Göteborg

Kontakt

Projektledare

Mattias Lundqvist

E-post: mattias.lundqvist@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-365 20 05