Projekt Move On

Från och med den 1 juli 2023 har vi dessvärre anmälningsstopp med anledning av att projektet eventuellt upphör den 31 december 2023. Det pågår diskussioner om fortsatt finansiering efter årsskiftet men i nuläget avvaktar vi att med ta emot nya deltagare tills det i november fattats beslut om eventuell förlängning. Inkomna intresseanmälningar efter den 1 juli 2023 kommer inte att sparas. Vid en eventuell förlägning av insatsen Move On får därför en ny intresseanmälan skickas in.

I Move On arbetar olika professioner tillsammans. Teamet består av samordnare, arbetsterapeut och hälsoutvecklare som tillsammans med dig tar fram en planering för hur du ska öka din arbetsförmåga och
stärka din hälsa. All planering utgår från dig och dina förutsättningar. Vi samverkar också med vårdcentraler i Göteborg, din arbetsgivare och Försäkringskassan för att möjliggöra en hållbar återgång till arbetslivet.

Vi finns för dig som:

  • Har en anställning och har varit hel eller deltidssjukskriven i cirka 180 dagar eller längre
  • Är mellan 18-64 år och har psykisk och/eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta
  • Saknar en tydlig planering för återgång till arbete
  • Behöver förstärkt stöd för nå eller närma dig arbete eller studier

Hur går det till?

Om Move On erbjuder det stöd du behöver kan du be din handläggare på Försäkringskassan eller en rehabkoordinator på din vårdcentral kontakta oss. Det går även bra att kontakta oss direkt om det känns enklare för dig.

När vi fått information om din anmälan kommer vi boka in ett möte med dig för att prata mer om det stöd du behöver. Vi anpassar vårt stöd utifrån dina behov och erbjuder en nära och regelbunden uppföljning under den tid du träffar oss. Du får stöd under sex månader som längst
och vi arbetar utifrån målsättningen att du ska återgå i arbete hos din arbetsgivare eller påbörja en omställningsprocess till ny sysselsättning eller studier.

Information till dig som vill anmäla en deltagare till Move ON Projektets mål och syfte är att stärka deltagarnas förmåga att nå eller närma sig arbete eller studier samt att gå från passivitet till aktivitet. Projektet ska utveckla metoder för att stärka målgruppen och stödja individerna till delaktighet och påverkan i sin rehabilitering. Detta i syfte att fler ska få tillgång till samordnad rehabilitering och därmed undvika att fastna i långa sjukskrivningar. Projektet kan stödja deltagare i upp till sex månader.

Intresseanmälan och samtycke skickas via post till:

Finsam Göteborg
Projekt Move On
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg

Kontakt

Projektledare

Ervina Mujnovic

E-post: ervina.mujnovic@finsam.goteborg.se

Telefon: 031 -368 09 84

Samordnare

Ellie Keshtgar

E-post: elham.keshtgar@forsakringskassan.se

Telefon: 010-111-46 09

Samordnare

Sara Edenvärn

E-post: sara.edenvarn@socialhisingen.goteborg.se

Telefon: 070-559 13 36

Samordnare

Elin Ward

E-post: elin.ward@forsakringskassan.se

Telefon: 072-598 08 29

Hälsoutvecklare

Marielle Paulin

E-post: marielle.paulin@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0705-914576

Arbetsterapeut

Emma Dahlberg

E-post: emma.dahlberg@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010-486 80 68