Move On

Move On erbjuder stöd till dig som är sjukskriven från din anställning och som behöver extra insatser för att kunna återgå i arbete eller studier. Du kan ha en komplex problematik som kräver insatser och stöd från fler parter för att du ska kunna återgå i arbete hos din arbetsgivare. Det kan även finnas behov av att påbörja en omställningsprocess till ny sysselsättning eller studier.

Hur går det till?

Försäkringskassans handläggare i Göteborg eller vården, via rehabiliteringskoordinatorn eller läkare på Hisingens vårdcentraler, kan identifiera deltagare som kan vara aktuella för projektet utifrån målgruppsbeskrivningen nedan. Rehabiliteringskoordinatorn kan göra handläggare på Försäkringskassan uppmärksam på att deltagare kan vara aktuell för projektet antingen via blankett eller via mail alternativt mail. Det är dock alltid Försäkringskassan som bedömer om föreslagen insats är aktuell för individen då de bland annat har i uppdrag att besluta om sjukpenningrätten samt för att samordna insatserna för att återgång i arbete ska kunna ske.

Vi finns för dig som:

  • Är mellan 18 – 64 år och har psykisk/fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta.
  • Är anställd, oavsett arbetsgivare
  • Har haft sjukpenning i minst 180 dagar men inte längre än 2 år.
  • Sjukskrivs via en utav Hisingens 16 vårdcentraler.
  • Har otydlig plan för återgång eller saknar plan för återgång i arbete helt.  
  • Är i behov av samordnad rehabilitering och stöd från minst två av parterna.
  • Har behov av en kartläggning för att komma tillrätta med grundorsak till arbetsoförmåga för att kunna nå eller närma dig arbete eller studier.

Information till dig som vill anmäla en deltagare till Move ON Projektets mål och syfte är att stärka deltagarnas förmåga att nå eller närma sig arbete eller studier samt att gå från passivitet till aktivitet. Projektet ska utveckla metoder för att stärka målgruppen och stödja individerna till delaktighet och påverkan i sin rehabilitering. Detta i syfte att fler ska få tillgång till samordnad rehabilitering och därmed undvika att fastna i långa sjukskrivningar. Projektet kan stödja deltagare i upp till sex månader.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post till:
Finsam Göteborg
Projekt Move On
Vågmästaregatan 1D, våning 4 (OBS! NY ADRESS INOM KORT)
417 02 Göteborg

Kontakt

Projektledare

Ervina Mujnovic

E-post: ervina.mujnovic@forsakringskassan.se

Telefon: 010-119 60 86