Move On

Är du sjukskriven, har en arbetsgivare och har haft sjukpenning från Försäkringskassan i cirka 180 dagar? Behöver du förstärkt stöd
för att återgå till arbetslivet? Då kan Move On vara rätt projekt för dig!

I Move On arbetar olika professioner tillsammans. Teamet består av case manager, arbetsterapeut och hälsoutvecklare som tillsammans med dig tar fram en planering för hur du ska öka din arbetsförmåga och
stärka din hälsa. All planering utgår från dig och dina förutsättningar. Vi samverkar också med vårdcentraler i Göteborg, din arbetsgivare och Försäkringskassan för att möjliggöra en hållbar återgång till arbetslivet.

Vi finns för dig som:

  • Har en anställning och har varit hel eller deltidssjukskriven i cirka 180 dagar eller längre
  • Är mellan 18-64 år och har psykisk och/eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta
  • Saknar en tydlig planering för återgång till arbete
  • Behöver förstärkt stöd för nå eller närma dig arbete eller studier

Hur går det till?

Om Move On erbjuder det stöd du behöver kan du be din handläggare på Försäkringskassan eller en rehabkoordinator på din vårdcentral kontakta oss. Det går även bra att kontakta oss direkt om det känns enklare för dig.

När vi fått information om din anmälan kommer vi boka in ett möte med dig för att prata mer om det stöd du behöver. Vi anpassar vårt stöd utifrån dina behov och erbjuder en nära och regelbunden uppföljning under den tid du träffar oss. Du får stöd under sex månader som längst
och vi arbetar utifrån målsättningen att du ska återgå i arbete hos din arbetsgivare eller påbörja en omställningsprocess till ny sysselsättning eller studier.

Information till dig som vill anmäla en deltagare till Move ON Projektets mål och syfte är att stärka deltagarnas förmåga att nå eller närma sig arbete eller studier samt att gå från passivitet till aktivitet. Projektet ska utveckla metoder för att stärka målgruppen och stödja individerna till delaktighet och påverkan i sin rehabilitering. Detta i syfte att fler ska få tillgång till samordnad rehabilitering och därmed undvika att fastna i långa sjukskrivningar. Projektet kan stödja deltagare i upp till sex månader.

Intresseanmälan och samtycke skickas via post till:

Finsam Göteborg
Projekt Move On
Gustav Dalénsgata 34
417 24 Göteborg

Kontakt

Projektledare

Ervina Mujnovic

E-post: ervina.mujnovic@forsakringskassan.se

Telefon: 010-119 60 86

Case manager

Joan Jizîrî

E-post: joan.jiziri@arbvux.goteborg.se

Telefon: 031-368 60 97

Case manager

Sara Edenvärn

E-post: sara.edenvarn@socialhisingen.goteborg.se

Telefon: 070-559 13 36

Hälsoutvecklare

Marielle Paulin

E-post: marielle.paulin@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0705-914576

Arbetsterapeut

Emma Dahlberg

E-post: emma.dahlberg@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010-486 80 68