Digital informationsträff 18 mars

Välkommen till en digital informationsträff där utvecklingsledarna informerar om förbundets organisering och finansierade insatser. 

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder.