Information om stöd i samhälle och arbetsliv

Vi har fått önskemål från tidigare deltagare att informera om
vilket stöd som finns att få i samband med arbetsrehabilitering. Vi bjuder
därför in till informationstillfällen med olika teman under våren 2023. Informationstillfällena är till för deltagare som medverkar i en av våra insatser och antalet platser är begränsat.

Digital informationsträff 18 mars

Välkommen till en digital informationsträff där utvecklingsledarna informerar om förbundets organisering och finansierade insatser. 

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder.